Velikonoce

Velikonoční svátky jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Termín Velikonoc

Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem.

Názvy dnů ve velikonočním týdnu:

 • Květná neděle – Název neděle je odvozen od květů, kterými se zdobí kostely.
 • Modré pondělí – představuje poslední masopustní pondělí
 • Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny nečistoty
 • Škaredá středa – Bible uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. A také se říká, že budete-li se mračit, pak se budete mračit každou středu po celý rok.
 • Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony. Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami a klapačkami. Název tohoto dne je odvozen od skutečnosti, že se nosilo zelené mešní roucho.

Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další.

Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst.

Říká se, že na velký pátek se otevírá země a vydává poklady.

 • Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.
 • Velikonoční neděle – podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých.
 • Velikonoční pondělí – tento den je spojen s koledováním, poléváním vodou.

Velikonoční zvyky a tradice

Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří:

 • Pletení pomlázky a koledování - chlapci a muži si upletou pomlázku z vrbových proutků, ozdobí jí stuhou a na Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled (mezi nejznámější patří „Hody, hody“).
 • Barvení a zdobení vajíček – existuje množství technik, jak vajíčka ozdobit.
 • Velikonoční beránek – symbol beránka je velmi starý, pochází již z pohanských dob.